Aktualności

18.05.2015

Seminarium

Mgr inż. Aldona Skotnicka-Siepsiak Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Instytut Budownictwa Ogólnego i Fizyki ...

14.05.2015

Seminarium

Mgr inż. Jakub Janus Instytut Mechaniki Górotworu PAN Ocena możliwości wykorzystania skaningu laserowego do budowy modeli numerycznych

07.05.2015

Seminarium

ODWOŁANE !!! Mgr inż. Maciej Bujalski Instytut Mechaniki Górotworu PAN Analiza pola prędkości z uwzględnieniem konwekcji naturalnej wokół włókna termoanemometru

30.04.2015

Seminarium

Dr inż. Władysław Cierniak Instytut Mechaniki Górotworu PAN Niepewność wyznaczania pola przekroju wyrobiska kopalnianego metodą fotogrametryczną

23.04.2015

Seminarium

Dr inż. Agnieszka Maj Instytut Mechaniki Górotworu PAN Górnictwo solne. Historia i nowoczesność w XXI wieku

16.04.2015

Seminarium

Dr hab. Marek Gawor prof. IMG PAN Instytut Mechaniki Górotworu PAN Uwagi dotyczące wykonania zdjęć i umieszczenia anemometru stacjonarnego w celu poprawnego wyznaczenia natężenia przepływu ...

09.04.2015

Seminarium

Dr hab. inż. Jerzy. Krawczyk prof. IMG, dr inż. Przemysław. Skotniczny Instytut Mechaniki Górotworu PAN Turbulentny przepływ powietrza w chodnikach kopalnianych

26.03.2015

Seminarium

Mgr inż. Jakub Janus Instytut Mechaniki Górotworu PAN Wpływ zapór przeciwwybuchowych pyłowych na pole prędkości w chodniku kopalnianym  w aspekcie wskazań anemometru stacjonarnego

26.02.2015

Seminarium

Dr hab. inż. Jerzy Krawczyk prof. IMG PAN Instytut Mechaniki Górotworu PAN Przykłady określania warunków brzegowych dla modelowania przepływów w wyrobiskach kopalnianych metodą objętości ...

05.02.2015

Seminarium

Dr hab. inż. Beata Hejmanowska prof. n. AGH Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH Katedra Geoinformatyki, Fotogrametrii i Telededekcji Środowiska Model koncepcyjny ...

13.01.2015

Seminarium

Jafar Hanslod i Nathalie Grand studenci 3-go roku szkoły inżynierskiej ENSIAME, Francja Fluent computation for thermal wave anemometer and LabVIEW programming to perform research in ...

23.10.2014

Seminarium

mgr inż. Anna Pajdak Instytut Mechaniki Górotworu PAN Modyfikowane sorbenty sodowe w usuwaniu zanieczyszczeń typu kwasowego z gazów odlotowych

05.06.2014

Seminarium

dr inż. Władysław Cierniak Instytut Mechaniki Górotworu PAN Nieco o fotografii i fotogrametrii technicznej i laboratoryjnej cz III

29.05.2014

Seminarium

dr inż. Władysław Cierniak Instytut Mechaniki Górotworu PAN Nieco o fotografii i fotogrametrii technicznej i laboratoryjnej cz II

22.05.2014

Seminarium

dr inż. Władysław Cierniak Instytut Mechaniki Górotworu PAN Nieco o fotografii i fotogrametrii technicznej i laboratoryjnej

15.05.2014

Seminarium

mgr inż. Piotr Ostrogórski Instytut Mechaniki Górotworu PAN Zastosowanie metody całkowania bryły prędkości do wyznaczania strumienia objętości powietrza w wyrobisku górniczym