Oferty pracy

Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Pracowni Wentylacji Kopalń

Kandydatom stawia się następujące wymagania:
a) Spełnienie wymogów ustawy o Polskiej Akademii Nauk (z dnia 30 kwietnia 2010 r. Dz.U. Nr 96, poz. 619) odnośnie pracowników naukowych.
b) ...

Informacja o wyborze Dyrektora IMG PAN

W wyniku konkursu, Prezes PAN z dniem 1 kwietnia 2019 r. powierzył Panu dr inż. Przemysławowi Skotnicznemu funkcję Dyrektora Instytutu Mechaniki Górotworu PAN na okres czteroletniej kadencji do ...

Konkurs na stanowisko adiunkta w Pracowni Mikromerytyki 13.02.2019

Konkurs na stanowisko adiunkta w Pracowni Mikromerytyki INSTYTUCJA: Instytut Mechaniki Górotworu Polskiej Akademii Nauk MIASTO: Kraków STANOWISKO: Adiunkt w Pracowni ...

Konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Mechaniki Górotworu PAN

OGŁOSZENIE Konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Mechaniki Górotworu PAN w Krakowie na 4-letnią kadencję rozpoczynającą się 1 kwietnia 2019 r. Na podstawie § 4 pkt 3 oraz § 6 ...

19.11.2018

Konkurs na stanowiska w IMG PAN 19.11.2018

Instytut Mechaniki Górotworu PAN zaprasza do składania aplikacji na stanowiska: Stanowisko adiunkta w Pracowni Mikromerytyki Stanowisko asystenta w Pracowni Mikromerytyki Stanowisko ...