Prace doktorskie

22.11.2018

Badanie właściwości strukturalnych i petrograficznych węgla w aspekcie zagrożenia metanowego przy wykorzystaniu metod analizy obrazu i sztucznych sieci neuronowych

Temat rozprawy: Badanie właściwości strukturalnych i petrograficznych węgla w aspekcie zagrożenia metanowego przy wykorzystaniu metod analizy obrazu i sztucznych sieci neuronowych Doktorant: ...

18.10.2017

Ocena wpływu gradientu geotermicznego na proces sorpcji metanu w węglu kamiennym

Obrona doktorska mgr inż. Barbara Dutka
Ocena wpływu gradientu geotermicznego na proces sorpcji metanu w węglu kamienny

10.12.2017

Porównanie wartości wybranych parametrów opisujących procesy sorpcji i transportu gazów w próbkach węgla kamiennego przy zastosowaniu różnych metod pomiarowych

Temat rozprawy: Porównanie wartości wybranych parametrów opisujących procesy sorpcji i transportu gazów w próbkach węgla kamiennego przy zastosowaniu różnych metod pomiarowych Doktorant: mgr ...