Seminaria

Seminarium 21.02.2019

mgr inż. Piotr Ostrogórski
Instytut Mechaniki Górotworu PANDetekcja zagrożenia metanowego rejonu ściany w oparciu o rozproszony system bezprzewodowy

Seminarium 28.02.2019

MSc. Leticia Teixeira Palla Braga
Instytut Mechaniki Górotworu PANLaboratory analysis of exchange sorption in coal under confining pressure conditions with reference to the description of the processes of underground CO2 storage with simultaneous capture of CH4.

Seminarium 14.02.2019

mgr inż. Katarzyna Kozieł
Instytut Mechaniki Górotworu PANAnaliza parametrów układu skała-gaz w aspekcie możliwości predykcji zjawisk gazogeodynamicznych w kopalniach rud miedzi LGOM

15.11.2018

Seminarium

Mgr inż. Wojciech Palacz
Regionalny Dział Kontroli Zbliżania Polska Żegluga Powietrzna, Katedra Awioniki i Sterowania Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki RzeszowskiejZarządzanie ruchem lotniczym na przykładzie TMA Kraków. Służby ruchu lotniczego, podział przestrzeni powietrznej, procedury instrumentalnego podejścia do lądowania.

14.09.2018

Seminarium

mgr Joanna Sobczyk, dr inż. Agnieszka Sadłowska-Sałęga
Muzeum Narodowe w Krakowie, Laboratorium Analiz i Nieniszczących Badań Obiektów Zabytkowych (LANBOZ), Krajowe Centrum Badań nad Dziedzictwem, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego w KrakowieWeryfikacja metod analizy mikroklimatu historycznych budynków muzealnych - geneza

21.06.2018

Seminarium

mgr Katarzyna Gawor
Co to jest yoga?

30.05.2018

Seminarium

MSc. Leticia Teixeira Paula Braga
Instytut Mechaniki Górotworu PANGroundwater recharges through sinkholes in the semiarid climate of Minas Gerais

25.04.2018

Seminarium

Dr inż. Tomasz Stoch
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, Katedra Geodezji Inżynieryjnej i Budownictwa AGHPrzemieszczenia poziome jako źródło danych o deformacji terenu górniczego

12.04.2018

Seminarium

Dr hab. inż. Tomasz Niemiec
MPL Technology Katowice Sp. z o.o.Wybrane problemy rektyfikacji obiektów budowlanych na terenach górniczych

08.01.2018

Seminarium

Julien Proy
ENSIAME, Université de Valenciennes et du Hainaut-CambrésisMeasuring instruments interaction in the wind tunnel

26.10.2017

Seminarium

mgr inż. Piotr Ostrogórski
Instytut Mechaniki Górotworu PANWykorzystanie czujników pracujących w systemie rozproszonym do detekcji poziomu zagrożenia metanowego w miejscu przebywania załogi

19.10.2017

Seminarium

mgr inż. Mateusz Dudek
Instytut Mechaniki Górotworu PANProjekt miejskiej kolei linowej w Krakowie

12.10.2017

Seminarium

dr inż. Waldemar Wodziak
Instytut Mechaniki Górotworu PANBadania opływu cylindrów przy użyciu cyfrowej anemometrii obrazowej

05.10.2017

Seminarium

dr inż. Anna Pajdadk, dr hab. inż Norbert Skoczylas
Instytut Mechaniki Górotworu PANTeoria i praktyka pozyskiwania projektów z NCN5

16.02.2017

Seminarium

dr inż. Andrzej Rachalski, mgr inż. Małgorzata Zięba
Instytut Mechaniki Górotworu PANPomiar prędkości przepływu mieszaniny CO2-powietrze anemometrem stałotemperaturowym oraz anemometrem z falą cieplną

26.01.2017

Seminarium

Mgr inż. Elżbieta Włosińska
Instytut Mechaniki Górotworu PANKoncepcja zapory wodnej na rzece Stradomka