Seminars

25.04.2018

Seminar

Dr inż. Tomasz Stoch
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, Katedra Geodezji Inżynieryjnej i Budownictwa AGH Przemieszczenia poziome jako źródło danych o deformacji terenu górniczego

12.04.2018

Seminar

Dr hab. inż. Tomasz Niemiec
MPL Technology Katowice Sp. z o.o.Wybrane problemy rektyfikacji obiektów budowlanych na terenach górniczych

08.01.2018

Seminar

Julien Proy
ENSIAME, Université de Valenciennes et du Hainaut-CambrésisMeasuring instruments interaction in the wind tunnel

26.10.2017

Seminar

mgr inż. Piotr Ostrogórski Instytut Mechaniki Górotworu PAN Wykorzystanie czujników pracujących w systemie rozproszonym do detekcji poziomu zagrożenia metanowego w miejscu przebywania załogi

19.10.2017

Seminar

mgr inż. Mateusz Dudek
Instytut Mechaniki Górotworu PANProjekt miejskiej kolei linowej w Krakowie