Management

Assoc. Prof. Przemysław Skotniczny

General Director

skotniczny@imgpan.pl

Telephone: +48 12 637 62 00

Internal telephone: 36

Assoc. Prof. Krzysztof Tajduś

Scientific Director

tajdus@imgpan.pl

Telephone: +48 12 637 62 00

Internal telephone: 55

M.Sc., Eng. Alicja Ziemba

Administrative assistant

biuro12@imgpan.pl

Telephone: +48 12 637 62 00

Internal telephone: 36

M.A. Barbara Dziukiewicz

Chief Accountant

dziukiewicz@imgpan.pl

Telephone: +48 12 637 62 00

Internal telephone: 77