Staff

Laboratory of Mine Ventilation

dr hab. inż. Jerzy Krawczyk
prof. IMG-PAN

Profesor nadzwyczajny

Zastępca Dyrektora Instytutu

Kierownik ds. jakości Laboratorium Wzorcującego Wentylacyjne Przyrządy Pomiarowe