Staff

Laboratory of Flow Metrology

Paweł Ligęza
prof. dr hab. inż.

Profesor zwyczajny

Kierownik pracowni