Staff

Laboratory of Flow Metrology

prof. dr hab. inż. Paweł Ligęza

Profesor zwyczajny

Kierownik pracowni

Członek Rady Naukowej IMG PAN