Laboratorium Wzorcujące Wentylacyjne Przyrządy Pomiarowe

Witamy na stronie Laboratorium Wzorcującego Wentylacyjne Przyrządy Pomiarowe

Laboratorium wykonuje wzorcowania przyrządów pomiarowych w zakresie akredytowanym:

anemometry

ciśnieniomierze i barometry

 

W celu zapewnienia najwyższych standardów wzorcowań laboratorium objęte jest systemem jakości zgodnym z wymaganiami określonymi w normie PN-EN ISO/IEC 17025:2005 oraz uzyskało Akredytację wydaną przez Polskie Centrum Akredytacyjne, którą potwierdza certyfikat Nr AP 118. Szczegółowe informacje o akredytacji i jej zakresie można znaleźć na stronie PCA