Cennik wzorcowań

Laboratorium Wzorcujące Wentylacyjne Przyrządy Pomiarowe

Zapraszamy do zapoznania się z zaktualizowanym cennikiem wzorcowań na rok 2019.

Cennik wzorcowania przyrządów do pomiaru prędkości przepływu:

Uwaga: W odniesieniu do cenników z poprzednich lat zmniejszyła się standardowa liczba punktów w procesie wzorcowania anemometrów (z 8 do 6), w związku z czym zmniejszyła się również cena za wzorcowanie. 

 

Cennik wzorcowania przyrządów do pomiaru ciśnienia:

Uwaga: Zgodnie z dokumentem Guidelines on the Calibration of Electromechanical Manometers EURAMET cg-17 zalecane jest wykonywanie wzorcowań zgodnie z jedną z trzech przedstawionych procedur. Wybór złożoności procedury wzorcowania uzależniony jest od rozszerzonej niepewności oczekiwanej przyrządu (U>0,2%FS 0,05%FS<U<0,2%FS lub U<0,05%FS). Niepewność oczekiwana podawana jest przez producenta przyrządu lub wyznacza się ją na podstawie deklarowanych błędów granicznych. Niepewność podawana na świadectwie zostaje określona zgodnie z dokumentem EA-4/02 M:2013 i jest ona niepewnością rozszerzoną przy prawdopodobieństwie rozszerzenia ok. 95 % i współczynniku rozszerzenia k = 2. Związana jest ona z wykonanymi pomiarami w trakcie wzorcowania w ramach którego wyznacza się parametry wchodzące w skład budżetu niepewności takie jak: błąd zera, powtarzalność i histereza przetwornika, rozdzielczość przyrządu wzorcowanego, niepewność kalibracji wzorca odniesienia oraz jego dryf czasowy. W przypadku wzorcowań akredytowanych wartość tej niepewności nie może być niższa niż CMC określone przez PCA (zakładka: Nasza oferta). Informujemy, że każdy Klient ma prawo do samodzielnego wyboru procedury wzorcowania (niezależnie od niepewności oczekiwanej przyrządu). Przy braku deklaracji procedury wzorcowania na zamówieniu Laboratorium konsultuje procedurę wzorcowania z Zamawiającym. 

* Standardowa ilość punktów pomiarowych wg dokumentu: Guidelines on the Calibration of Electromechanical Manometers EURAMET cg-17 (poprzednio EA-10/17)

** N - ilość punktów pomiarowych (minimalna ilość punktów: 6)

Ceny netto, stawka VAT na powyższe usługi 23%

Warunki płatności: gotówka lub przelew do 14 dni od daty wystawienia faktury.

Termin wykonania usługi: do 14 dni od daty dostarczenia przyrządów.

Koszty transportu przyrządów od i do zamawiającego usługę wzorcowania ponosi zamawiający (możliwości odbioru przyrządów znajdują się w zakładce: Składanie zamówień).