Wzorcowanie przyrządów do pomiaru ciśnienia

Laboratorium Wzorcujące Wentylacyjne Przyrządy Pomiarowe

Wzorcowanie Ciśnieniomierzy

Do wzorcowania ciśnieniomierzy, przetworników ciśnienia względnego i różnicowego Laboratorium Wzorcujące Wentylacyjne Przyrządy Pomiarowe wyposażone jest w wzorcowe mikromanometry hydrostatyczne oraz precyzyjne elektroniczne ciśnieniomierze i barometry, posiadające świadectwa wzorcowania, wydane przez GUM oraz laboratoria akredytowane.

W zakresie akredytacji Laboratorium wykonuje wzorcowania ciśnieniomierzy porównując je z:

  • mikromanometrem hydrostatycznym MINISKOP 5 w zakresie pomiarowym (0 ÷ 5) kPa,
  • mikromanometrem elektronicznym RUSKA 7050lp w zakresie pomiarowym (0 ÷ 7.5) kPa,
  • ciśnieniomierzem elektronicznym DIPTRON 4 w zakresach pomiarowych (5 ÷ 20) kPa oraz (20 ÷ 200) kPa.

Do wzorcowania barometrów w zakresie pomiarowym (800 ÷ 1300) hPa stosowany jest barometr elektroniczny DRUCK DPI 142.

Procedury i metody pomiarowe

Stosowane metody wzorcowania opisane zostały w procedurach wzorcowań P/02 "Procedura wzorcowania ciśnieniomierzy i przetworników ciśnienia różnicowego" i P/07 "Procedura wzorcowania barometrów i przetworników ciśnienia barometrycznego", opracowanych na podstawie wytycznych zamieszczonych w dokumencie EURAMET Calibration Guide No. 17 „Guidelines on the Calibration of Electromechanical and Manometers” i uzyskały akredytację Polskiego Centrum Akredytacji.

W zależności od przewidywanej dokładności przyrządu, w przyjętych procedurach pomiarowych wyszczególniono 3 metody wzorcowania:

  • Metoda podstawowa, która powinna być używana dla przyrządów z oczekiwaną niepewnością rozszerzoną (k=2) pomiaru U>0,2%FS. W metodzie tej wzorcowanie jest prowadzone jednorazowo w 6 punktach ciśnienia dla rosnącego i malejącego ciśnienia. Błąd zera, powtarzalność i histereza przetwornika wyznaczane są na podstawie trzech powtórzonych serii pomiarowych w dwóch punktach ciśnienia (zazwyczaj 0, i 50% FS).
  • Metoda standardowa, która powinna być używana dla przyrządów z oczekiwaną niepewnością rozszerzoną (k=2) pomiaru 0,05%FS<U<0,2%FS. W metodzie tej wzorcowanie jest prowadzone jednorazowo w 11 punktach ciśnienia dla rosnącego i malejącego ciśnienia. Błąd zera, powtarzalność i histereza przetwornika wyznaczane są na podstawie trzech powtórzonych serii pomiarowych w czterech punktach ciśnienia (zazwyczaj 0, 20, 50 i 80% FS).
  • Metoda pełna, która powinna być używana dla przyrządów z oczekiwaną niepewnością rozszerzoną (k=2) pomiaru U<0,05%FS. W metodzie tej wzorcowanie jest prowadzone w 11 punktach ciśnienia, dla rosnącego i malejącego ciśnienia w trzech seriach pomiarowych. Błąd zera, powtarzalność i histereza przetwornika wyznaczane są dla każdego punktu wzorcowania osobno.

Wybór metody pomiarowej zgodnie z którą przeprowadzone zostanie wzorcowanie należy do Klienta. Na życzenie Klienta Laboratorium służy pomocą w wybraniu odpowiedniej metody wzorcowania w zależności od dokładności i zastosowania przyrządu pomiarowego przeznaczonego do wzorcowania.