Składanie zamówień

Laboratorium Wzorcujące Wentylacyjne Przyrządy Pomiarowe

Procedura składania zamówienia na wzorcowanie w LWWPP

1. Aby złożyć zamówienie konieczne jest wysłanie zapytania ofertowego w formie elektronicznej na adres: lwwpp@img-pan.krakow.pl. W zapytaniu prosimy o określenie typu przyrządu (anemometr, ciśnieniomierz), modelu przyrządu i zakresu w jakim miałoby być przeprowadzone wzorcowanie. Jeśli zapytanie na wzorcowanie przyrządu określonego typu (anemometr lub ciśnieniomierz) było już składane w danym roku kalendarzowym, zapytanie ofertowe nie jest potrzebne i należy przejść do pkt. 3 niniejszej procedury

2. Po otrzymaniu zapytania upoważniony pracownik LWWPP odpowiada na nie wysyłając formularz z ofertą na wzorcowanie zgodnie z złożonym zapytaniem. Składane oferty na wzorcowanie ważne są do 31 grudnia danego roku, w którym oferta została złożona.

3. Po otrzymaniu oferty i zaakceptowaniu jej warunków prosimy o złożenie zamówienia powołując się na otrzymaną ofertę wzorcowania. Zamówienie może zostać przesłane drogą elektroniczną na adres lwwpp@img-pan.krakow.pl. Prosimy też o przesłanie oryginału zamówienia wraz z dostarczonym przyrządem pomiarowym.

Na zamówieniu prosimy umieścić:

  • nr telefonu osoby do kontaktu,
  • dane firmy potrzebne do zrealizowania zamówienia,
  • informację o sposobie odbioru przyrządu z Laboratorium, prosimy o wybór jedną z trzech metod:

Odbiór osobisty 

Upoważnienie Laboratorium do odesłania przyrządu firmą kurierską na dane Zamawiającego, poprzez podanie nazwy firmy kurierskiej i numeru klienta 

Upoważnienie Laboratorium do odesłania przyrządu firmą kurierską na dane Laboratorium. Koszt transportu zostanie dopisany do faktury

4. W przypadku, w którym istnieje potrzeba uzyskania potwierdzenia przyjęcia przyrządu do wzorcowania prosimy o taką informację na zamówieniu lub poprzez kontakt z LWWPP.

Informacje dodatkowe.

Zgłaszane przyrządy do wzorcowania powinny być kompletne (logger + sonda, zasilacz, itp) i sprawne technicznie. W przeciwnym razie przyrządy zostaną zwrócone na koszt zamawiającego.Dostarczenie i odbiór przyrządów odbywa się na koszt zamawiającego (osobiście lub poprzez firmę kurierską).

Termin wykonania usługi wzorcowania: do 14 dni od momentu dostarczenia przyrządów.