10. Szkoła Aerologii Górniczej

ZAPROSZENIE

To już 10. jubileuszowa Szkoła Aerologii Górniczej, która ma stale miejsce w kalendarzu wydarzeń w środowisku górniczym. Organizowana jest co dwa lata przez różne ośrodki naukowe, pod w patronatem Sekcji Aerologii Górniczej, działającej przy Komitecie Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. Organizatorem obecnej Szkoły jest Instytut Mechaniki Górotworu Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. W tym roku konferencja odbędzie się w hotelu Beskidzki Raj w Stryszawie, gdzie w górskim zaciszu wysłuchamy ciekawych referatów zawierających wiele nowatorskich rozwiązań dedykowanych zwalczaniu zagrożeń naturalnych.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego wyrażam nadzieję, że 10. Szkoła Aerologii Górniczej przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa pracy w wyrobiskach kopalń, przedstawiając wyniki dotychczas prowadzonych badań, pokazując nowe rozwiązania w zakresie poruszanej tematyki, a przede wszystkim umożliwiając dyskusję nad bieżącymi problemami w gronie osób których życie związane jest z Aerologią Górniczą.

Wszystkich Państwa serdecznie zapraszam do udziału w naszym jubileuszowym spotkaniu.

Szczęść Boże!

prof. dr hab. inż. Wacław Dziurzyński

Dyrektor Instytutu Mechaniki Górotworu PAN

 

CEL KONFERENCJI

Zasadniczym celem naszego spotkania jest prezentacja poznawczych, nowatorskich i innowacyjnych osiągnięć Polskiej Szkoły Aerologii Górniczej oraz jakże ważna wymiana doświadczeń w gronie pracowników nauki, władz górniczych, inżynierów wentylacji i wszystkich osób zainteresowanych tą tematyką. W trakcie konferencji zaprezentowanych zostanie szereg referatów związanych z: zagrożeniami pożarowymi, zagrożeniami metanowymi, fizyką atmosfery i mechaniką płynów, wyrzutami, profilaktyką tąpaniową, metrologią górniczą i monitoringiem, zagrożeniami klimatycznymi, ratownictwem górniczym, przewietrzaniem kopalń i innymi tematami związanymi z Aerologią Górniczą, które chcielibyście Państwo poruszyć