Zgłaszanie referatów

Zwracamy się z prośbą o zgłaszanie referatów i przygotowanie streszczenia (do 2500 znaków) i przesłanie do dnia 31.05.2019 r.

Artykuły prosimy przesłać na adres organizatorów do dnia 30.06.2019 r. w wersji elektronicznej na adres e-mail: sag10@imgpan.pl.

Wszystkie prace zostaną wydrukowane w specjalnym numerze kwartalnika Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN. Wskazówki dla autorów są dostępne na stronie: http://imgpan.pl/wydawnictwa/prace-img-pan/

 

Zapraszamy do składania referatów zarówno naukowców, jak i pracowników kopalń oraz urzędów górniczych. W ten sposób mamy nadzieję na stworzenie forum, na którym przedstawione problemy znajdą swoje rozwiązania albo staną się zalążkiem do podjęcia prac badawczych.