ADRES ORGANIZATORÓW
KONFERENCJI:

 Instytut Mechaniki Górotworu PAN

ul. Reymonta 27

30-059 Kraków

 

INFORMACJE TELEFONICZNE I FAKS:

dr inż. Przemysław Skotniczny

(+48) 12 637 62 00  wewn. 17

dr inż. Paweł Jamróz

(+48) 12 637 62 00  wewn. 40

fax (+48) 12 637 28 84

 

POCZTA ELEKTRONICZNA:

sag10@imgpan.pl