Analogowy procesor sygnałowy SPPL 96

Analogowy procesor sygnałowy SPPL 96

Analogowy procesor sygnałowy jest układem elektronicznym przetwarzającym sygnał z czujnika pomiarowego na napięciowy sygnał wyjściowy. Czujnikiem może być termometr rezystancyjny, termopara, piezorezystancyjny przetwornik ciśnienia oraz czujniki innych typów.

Układ posiada cztery niezależne kanały pomiarowe. W każdym kanale czujnik pracuje w układzie czteropunktowym z rozdzielonymi doprowadzeniami prądowymi i napięciowymi. Pozwala to na eliminację wpływu rezystancji kabla na sygnał wyjściowy.

Czujnik może być zasilany zależnie od typu stałoprądowo lub stałonapięciowo. Napięcie na czujniku wzmacniane jest we wzmacniaczu różnicowym o stałym wzmocnieniu. Od wstępnie wzmocnionego sygnału różnicowego odejmowana jest składowa stała o regulowanej wartości. Następnie sygnał jest wzmacniany we wzmacniaczu o regulowanym wzmocnieniu. Sygnał ten podlega antyaliasingowej filtracji dolnoprzepustowej w filtrze trzeciego rzędu i doprowadzany jest do wyjścia przyrządu. Regulacja parametrów pozwala na dopasowanie sygnału pomiarowego do zakresu urządzenia współpracującego. Urządzeniem tym może być przetwornik analogowo - cyfrowy komputera, rejestrator, woltomierz, oscyloskop lub inne urządzenie posiadające wejście analogowe. Układ zasilany jest z zewnętrznego zasilacza sieciowego PSPL 96, co pozwala na minimalizację zakłóceń sygnału pomiarowego.

Dane techniczne:

  • Ilość kanałów pomiarowych: 4
  • Zasilanie czujnika: stałoprądowe lub stałonapięciowe
  • Wzmocnienie wstępne: stałe
  • Odejmowana składowa stała: 0 do 10 V
  • Wzmocnienie wyjściowe: 0 do 10 x
  • Filtr wyjściowy: dolnoprzepustowy
  • Wyjście analogowe: - 10 do 10 V
  • Złącze czujnika: CANNON 9
  • Złącze wyjściowe: BNC
  • Zasilanie sieciowe: 220 V, 50 Hz, 15 W