Cyfrowy miernik ciśnienia bezwzględnego μBAR

Cyfrowy miernik ciśnienia bezwzględnego μBAR

Przenośny, miernik ciśnienia bezwzględnego μBAR, jest przeznaczony do pomiarów ciśnienia bezwzględnego powietrza, głównie w wyrobiskach kopalń głębinowych. Przyrząd wykonuje pomiary ciśnienia z bardzo dużą dokładnością. W urządzeniu zastosowano czujnik amerykańskiej firmy Setra model SETRA 470. Miernik ciśnienia bezwzględnego μBAR może być stosowany zarówno do bieżących pomiarów wykonywanych przez służby wentylacyjne kopalni, jak i do badawczych eksperymentów pomiarowych. Mikroprocesorowy rejestrator umożliwia zapamiętanie zmierzonych wartości ciśnienia w pamięci wewnętrznej i pozwala na łatwe przenoszenie danych do komputera w celu dalszego przetwarzania. Ponadto umożliwia odczytanie wartości aktualnego ciśnienia, dopisanie do danych pomiarowych daty i czasu pomiaru (dzięki wbudowanemu zegarowi czasu rzeczywistego) oraz wprowadzenie identyfikatora miejsca pomiaru. Wyniki pomiarów mogą być podstawą do wyznaczania potencjałów aerodynamicznych oraz wykonywania zdjęć depresyjnych sieci wentylacyjnej kopalni. Zapewnia to bardzo dobra stabilność czasowa czujnika SETRA 470.

Dane techniczne:

 • zakres pomiaru: 800 ÷ 1300 hPa/mbar
 • rozdzielczość pomiaru (rzeczywista): 1 Pa
 • niepewność pomiaru: ±10 Pa (±0,02% FS, gdzie FS=500 hPa)
 • nieliniowość: ±0,012% FS (End point)
 • histereza: 0,010% FS
 • stabilność czasowa: < ±0.005% FS dla 24h
 • częstotliwość pomiarów: 1 Hz
 • pojemność pamięci:
  • 10833 pomiary dla rejestracji ciągłej
  • 2322 pomiary dla rejestracji danych pojedynczych
 • odstęp czasowy zapisu danych do pamięci: 1 ÷ 3600 s (Δt = 1 s)
 • kategoria i grupa iskrobezpieczeństwa: Exia I DB Nr 95.191W, IP54
 • Exia I DB Nr 95.192W, IP54
 • dopuszczenie WUG: L.dz. GEM-1634/4404/2/95/Re
 • certyfikat WE: brak
 • interfejs komunikacyjny: RS232
 • zasilanie: akumulatorowe
 • czas pracy: 18h
 • stopień ochrony obudowy: IP54
 • wymiary: 240x330x160 mm
 • masa: 5,5 kg oznaczenia niezgodne z aktualnie obowiązującymi

Wyposażenie standardowe:

 • futerał skórzany
 • zasilacze do ładowania akumulatorów
 • instrukcja obsługi - DTR
 • świadectwo wzorcowania
 • interfejs RS232 + oprogramowanie do odczytu danych pomiarowych

 

UWAGA:
Jeżeli pomiary wykonywane są w polach metanowych, mierniki ciśnienia bezwzględnego μBAR mogą być eksploatowane wyłącznie przez przeszkolonych pracowników, wyposażonych w metanomierze indywidualne, zgodnie z instrukcją obsługi zatwierdzoną przez upoważnioną osobę dozoru górniczego.