Czterokanałowy termoanemometryczny system pomiarowy ATU2001

Czterokanałowy termoanemometryczny system pomiarowy ATU2001

Różne tryby pracy modułu ATU 2001 pozwalają mu na hybrydową pracę zarówno jako termometr stałoprądowy (CCT), jak i również termoanemometr stałotemperaturowy (CTA) w każdym z czterech kanałów. System pomiarowy uzupełnia karta pomiarowa (typ karty dobierany jest w zależności od wymagań stawianych systemowi pomiarowemu). System ten umożliwia pracę w oparciu o magistralę USB, PCI, itd. (w zależności od typu karty pomiarowej).

Konfiguracja zestawu pomiarowego zależy od przeznaczenia i jest ustalana indywidualnie dla każdego systemu pomiarowego. Dotyczy to ilości kanałów pomiarowych, ich parametrów, realizowanej funkcji oraz ilości i typu czujników pomiarowych. Aparatura ta w połączeniu z odpowiednimi sondami pomiarowymi umożliwia w szczególności następujące specjalizowane pomiary termoanemometryczne:

  • nieinwazyjne, wielopunktowe pomiary prędkości przepływu i temperatury,
  • pomiary pól prędkości i temperatury,
  • pomiary składowych wektora prędkości przepływu,
  • pomiary z detekcją zwrotu wektora prędkości,
  • pomiary w przepływach nieizotermicznych,
  • pomiary przepływów szybkozmiennych,
  • pomiary intensywności turbulencji,
  • pomiary w zakresie bardzo małych prędkości przepływu.

Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji technicznej systemu ATU 2001: pdf Instrukcja ATU 2001

System współpracuje z oprogramowaniem umożliwoającym akwizycjęi wizualizację zebranych danych pomiarowych.Wyjściowe napięcia pomiarowe są rejestrowane i zapisywane na dysku. Na podstawie tych napięć oraz danych z wzorcowania torów pomiarowych wyznaczany jest moduł wartości prędkości przepływu, bądź składowe poszczególnych wektorów (w zależności od zastosowanej sondy pomiarowej oraz konfiguracji pomiaru). Program umożliwia realizacje pomiaru określonej ilości próbek z zadaną częstotliwością oraz pomiar ciągły z uśrednieniem (jako wynik pomiaru przyjmuje się średnią arytmetyczną z określonej liczby próbek zebranych w danym czasie).

Wizualizacja danych pomiarowych odbywa się za pomocą wykresu. Użytkownik do wyboru ma odpowiednio wykres zmierzonych napięć na czujniku, bądź prędkości (w zależności od wybranego trybu pomiaru). Wraz z wyborem trybu pomiaru prędkości, możliwe jest włączenie kompensacji temperaturowej. Funkcja ta koryguje wynik pomiarowy uwzględniając bieżącą temperaturę, w której wykonywany jest pomiar. Oprogramowanie to może być modyfikowane w zależności od wymagań stawianych przez typ i cel pomiaru.

Więcej informacji dostępnych jest w instrukcji obsługi programu ATU: pdf Oprogramowanie ATU