Oferta usług specjalistycznych

Oferta usług specjalistycznych

  • Oferujemy specjalistyczne usługi w zakresie profesjonalnej, przemysłowej metrologii wentylacyjnej, regulacji systemów, oraz projektowania i wykonawstwa nietypowych układów pomiarowych strumienia objętości przepływu.
  • Wykonujemy pomiary wentylacyjne w wyrobiskach kopalni, wprowadzamy dane pomiarowe i budujemy bazę danych dla systemu programów VenGraph w tym:
    odwzorowanie cyfrowe rysunku schematu przestrzennego sieci wyrobisk,
    oraz wykonanie rysunku schematu potencjalnego sieci wyrobisk.
  • Przeprowadzamy niezależne ekspertyzy oraz konsultujemy złożone problemy występujące w układach wentylacyjno-klimatyzacyjnych.
  • Wykonujemy układy pomiarowe (również nietypowe) objętościowego natężenia przepływu, a także ciśnienia i różnicy ciśnienia.

Na specjalne zamówienia projektujemy i wykonujemy urządzenia mogące pracować w strefach zagrożonych wybuchami gazów i par cieczy.

Weryfikujemy poprawność działania i zgodność z wymaganiami Normy Polskiej (PN-83/B-03430/Az3:2000) systemów wentylacyjnych w budynkach zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej.

INFORMACJA: dr inż. Janusz Kruczkowski