Prace badawczo-usługowe

Prace badawczo-usługowe

 • gazonośność, w tym oznaczanie metanonośności pokładów węgla,
 • prognoza zagrożenia wyrzutami węgla i gazu,
 • pomiar ciśnienia złożowego metanu w pokładach węglowych,
 • badania sorpcyjnych właściwości węgla (i innych materiałów):
  • izoterma sorpcji,
  • pojemność sorpcyjna,
  • efektywny współczynnik dyfuzji,
  • gęstość helowa,
  • zawartość wilgoci, popiołu, części lotnych.
 • analizy mikroskopowe i ilościowe struktur skał i węgli,
 • analizy geometrii spękań i porowatości skał,
 • analizy podzielności rdzeni,
 • analizy chropowatości powierzchni przełamów,
 • analizy sitowe,
 • badania laboratoryjne dotyczące wszelkich aspektów związanych z obecnością i transportem gazów w ośrodku porowatym.