Prace badawczo-usługowo-konstrukcyjnie

Prace badawczo-usługowo-konstrukcyjnie

  • projektowanie i konstrukcja wszelkiej aparatury pomiarowej,
  • analizy ilościowe struktur różnych materiałów,
  • analizy geometrii spękań i porowatości skał,
  • opis i analiza powierzchni 3D,.