Pracownie

Instytut Mechaniki Górotworu Polskiej Akademii Nauk posiada następujące pracownie:

Zakład Fizyki Przepływów:

Zakład Mechaniki Skał: