Pracownia Metrologii Przepływów

Pracownia Metrologii Przepływów została formalnie utworzona w 1966 r. pod nazwą Pracownia Zastosowań Fizyki. Obecną nazwę przyjęła w 1976 r, a pierwszym jej kierownikiem został prof. Andrzej Smolarski. W Pracowni na przestrzeni lat ukształtowały się dwie grupy badawcze. Pierwsza z nich, działająca pod kierunkiem prof. Pawła Ligęzy zajmuje się poszukiwaniem nowych metod pomiaru prędkości przepływów gazów oraz konstruowaniu aparatury i sond służących temu celowi. Druga grupa, pod kierunkiem prof. Marka Gawora prowadzi badania wykorzystujące metody optyczne w mechanice płynów oraz ciała stałego.