Referencje

Pracownia Mikromerytyki

Pracownia Mikromerytyki IMG PAN była jednostką upoważnioną przez Prezesa WUG do wykonywania zadań rzeczoznawcy do spraw ruchu zakładu górniczego w zakresie zagrożenia metanowego oraz zagrożenia wyrzutami metanu i skał. Nr uprawnień 193/2010. Data ważnosci: 25.05.2013 r.

Zleceniodawca: Główny Instytut Górnictwa

Ocena projektu technicznego eksploatacji pokładu 358/1 w partii D w aspekcie zagrożenia wyrzutami metanu i skał

Zleceniodawca: Akademia Górniczo-Hutnicza

Wykonanie badań nad efektywnym wykorzystaniem wierceń badawczych dla predykcji zagrożeń gazowych w kopalniach rud miedzi zagrożonych zjawiskami gazo-geodynamicznymi

Zleceniodawca: KGHM CUPRUM sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe

Badanie prób skalnych pod względem zagrożeń gazowych

KWK "Pniówek" Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.

Wyniki badania i opinia w sprawie zagrożenia metanowego i wyrzutami metanu i skał w chodniku C-3 w pokładzie 404/1

ZLECENIODAWCA: KOMPANIA WĘGLOWA S.A. KWK "BRZESZCZE"

Ocena stanu zagrożenia wyrzutami metanu i skał chodniku badawczym ściany 814 w pokł. 352 wsch. poziom: 740 ÷ 900 m

Ocena stanu zagrożenia wyrzutami metanu i skał w przekopie chodnik taśmowy ściany 121 – nr kopalniany 551 w pokładzie 364 partia zachodnia, poziom: 740 ÷ 900 m

Zleceniodawca: Kopalnia Węgla Kamiennego "Borynia-Zofiówka", Ruch Borynia, Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.

Ocena stanu zagrożenia wyrzutami metanu i skał w przekopie D, w pokładzie 358/1 KWK „Budryk”: Ocena stanu zagrożenia i określenie przyczyn wyrzutu metanu i skał w Pochylni D odstawczej pokł. 358/1 zaistniałego w dniu 11.05.2012 r. w JSW S.A. KWK „Budryk”

Ocena stanu zagrożenia wyrzutami metanu i skał w Pochylni D odstawczej pokł. 358/1 z uwzględnieniem własności sorpcyjnych węgla w JSW S.A, KWK „Budryk”

Ocena stanu zagrożenia i określenie przyczyn wyrzutu metanu i skał w Pochylni D odstawczej pokł. 358/1 zaistniałego w dniu 11.05.2012 r. w JSW S.A. KWK „Budryk”

Zleceniodawca: Kopalnia Węgla Kamiennego "Borynia-Zofiówka", Ruch Zofiówka, Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.

Ocena stanu zagrożenia wyrzutami metanu i skał w chodniku C-30 w pokładzie 415/1-2 KWK „Borynia-Zofiówka” Ruch „Borynia”

Wyniki badania i opinia w sprawie zagrożenia wyrzutami metanu i skał w pochylni F-34 w pokładzie 406/2-3 KWK „Borynia-Zofiówka” Ruch „Borynia”

Wyniki badania zagrożenia metanowego i stosowania pomocniczych urządzeń wentylacyjnych w ścianie B-31 pokł. 407/1-2

Opracowanie prognozy metanowości bezwzględnej chodnika F-33 w pokładzie 406/2-3 w KWK KWK „Borynia-Zofiówka” Ruch „Borynia”

Opracowanie prognozy metanowości bezwzględnej chodnika F-33a w pokładzie 406/2-3 w KWK KWK „Borynia-Zofiówka” Ruch „Borynia”

Zleceniodawca: Kopalnia Węgla Kamiennego „Budryk”, Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.

Ocena stanu zagrożenia wyrzutami metanu i skał w przekopie D, w pokładzie 358/1 KWK „Budryk”: Ocena stanu zagrożenia i określenie przyczyn wyrzutu metanu i skał w Pochylni D odstawczej pokł. 358/1 zaistniałego w dniu 11.05.2012 r. w JSW S.A. KWK „Budryk”

Ocena stanu zagrożenia wyrzutami metanu i skał w Pochylni D odstawczej pokł. 358/1 z uwzględnieniem własności sorpcyjnych węgla w JSW S.A, KWK „Budryk”

Ocena stanu zagrożenia i określenie przyczyn wyrzutu metanu i skał w Pochylni D odstawczej pokł. 358/1 zaistniałego w dniu 11.05.2012 r. w JSW S.A. KWK „Budryk”