Fleksyjne deformacje linii i powierzchni materialnych

Pracownia Odkształceń Skał

Na gruncie geometrii różniczkowej we współrzędnych materialnych i przestrzennych dokonano tensorowego opisu zginania i skręcenia linii i powierzchni materialnych. Podano różne miary odkształcenia charakteryzujące zmiany krzywizn i skręcania. Znaleziono tensor trzeciego rzędu, który pozwala na pełny opis zginania i skręcania dowolnej powierzchni i pozwala znaleźć wektor zmiany krzywizny dowolnej krzywej.