Zespół ds. Geomechaniki Górniczej

Pracownia Odkształceń Skał

Zespół w działalności swojej zajmuje się zagadnieniami z szeroko rozumianej problematyki tzw. Geomechaniki. Składają się na nią zarówno zagadnienia geotechniki jak i również mechaniki skał, w tym oceny wpływu prac podziemnych na powierzchnię terenu i obiekty budowlane.

W trakcie swojej działalności, zespół wykonywał wiele prac naukowych oraz prac inżynierskich dla przemysłu zarówno z kraju jaki i poza jego granicami (m.in. Niemcy, Republika Czeska, Holandia, USA).  

Działalność ta pozwoliła na zbudowanie zespołu opartego o fachowców z dużym doświadczeniem i wyczuciem inżynierskim, nie bojących się nowych wyzwań.
Do swoich analiz zespół wykorzystuje zarówno metody analityczne jak i metody numeryczne oparte na programach autorskich, oraz metodzie elementów skończonych, wyznając maksymę:

“Finite Element Analysis makes a good engineer great, and a bad engineer dangerous”

Robert D. Cook

Zespół od lat prowadzi współpracę z czołowymi Instytucjami Naukowymi z różnych krajów.

od prawej: K. Unrug (University of Kentucky), A. Sroka, S. Peng (West Virginia University), K. Tajduś, A. Preusse (RWTH Aachen)

od prawej: A. Sroka, A. Preusse (RWTH Aachen)