Rozwój oprogramowania

Pracownia Wentylacji Kopalń

Rozwój oprogramowania

W Pracowni Wentylacji Kopalń rozwijany jest pakiet oprogramowania VentGraph. Jest to pakiet składający się z wielu programów przeznaczonych do obliczeń rozpływu powietrza w sieciach wentylacyjnych kopalń. Jest on szeroko wykorzystywany w zakładach górniczych na całym świecie. Rozwój tego oprogramowania sprowadza się do opracowywania modeli matematycznych zjawisk przepływowych w relacji do natury i funkcjonowania kopalń. Każdego roku oprogramowanie VentGraph jest wzbogacane o nowe możliwości, a także często o nowe podprogramy do rozwiązywania specyficznych zagadnień i problemów wentylacyjnych dla ruchu zakładu górniczego.

Więcej na temat pakietu oprogramowania VENTGRAPH znajdziecie Państwo w ofercie. Przejdź do oferty.