Prace statutowe

Pracownia Wentylacji Kopalń

Prace statutowe realizowane w Pracowni Wentylacji Kopalń w roku 2018

Zadanie 2: Wieloskalowe modelowanie przepływów w sieciach przewodów zamkniętych

Podzadanie 2.1: Koncepcja badań dla wyznaczenia istotnych w aspekcie przepływów wieloskalowych wielkości w wybranych modelach turbulencji

Podzadanie 2.2: Projekt oraz realizacja modułowego systemu do pomiaru prędkości przepływu powietrza, temperatury, wilgotności i stężenia metanu

Podzadanie 2.3: Eksperyment zasadniczy (laboratorium + In situ)

Podzadanie 2.4: Rozwój kodu programu VentGraph-plus