w roku 2017

Pracownia Wentylacji Kopalń

Prace statutowe zrealizowane w Pracowni Wentylacji Kopalń w roku 2017.

Zadanie 2: Numeryczne i fizyczne modelowanie przewietrzania rejonu ściany wydobywczej jako narzędzie dla poprawy wydajności i bezpieczeństwa eksploatacji pokładów węgla.

Podzadanie 2.1: Przygotowanie i realizacja eksperymentów laboratoryjnych i in situ

Podzadanie 2.2: Symulacje 1D, 2D i 3D w rejonie ściany

Podzadanie 2.3: Monitoring in situ w rejonie ściany

Podzadanie 2.4: Sterowanie kompleksem wydobywczym w rejonie ściany