Kadra

Pracownia Metrologii Przepływów

Paweł Ligęza
prof. dr hab. inż.

Profesor zwyczajny

Kierownik pracowni

Jan Palacz
lic.

Technik

Redaktor Techniczny Kwartalnika Archiwum Górnictwa