Kadra

Pracownia Metrologii Przepływów

prof. dr hab. inż. Paweł Ligęza

Profesor zwyczajny

Kierownik pracowni

Członek Rady Naukowej IMG PAN

dr hab. Marek Gawor
prof. IMG-PAN

Profesor nadzwyczajny

Laboratorium Optycznych Metod Pomiarowych

Sekretarz Rady Naukowej IMG PAN

dr inż. Waldemar Wodziak

Adiunkt

Laboratorium Optycznych Metod Pomiarowych

dr inż Paweł Jamróz

Adiunkt

Kierownik Laboratorium Wzorującego Wentylacyjne Przyrządy Pomiarowe

Kierownik Techniczny Laboratorium Wzorcującego Wentylacyjne Przyrządy Pomiarowe

dr Jacek Sobczyk

Adiunkt

Laboratorium Optycznych Metod Pomiarowych

lic. Jan Palacz

Technik

Redaktor Techniczny Kwartalnika Archiwum Górnictwa