Kadra

Pracownia Wentylacji Kopalń

dr hab. inż. Jerzy Krawczyk
prof. IMG-PAN

Profesor nadzwyczajny

Zastępca Dyrektora Instytutu

Kierownik ds. jakości Laboratorium Wzorcującego Wentylacyjne Przyrządy Pomiarowe

dr inż. Przemysław Skotniczny

Specjalista

Dyrektor Instytutu

dr inż. Janusz Kruczkowski

Specjalista

Kierownik Laboratorium Systemów Pomiarowych

dr Teresa Pałka

Specjalista