Kadra

Pracownia Wentylacji Kopalń

Prof. dr hab. inż. Wacław Dziurzyński

Profesor zwyczajny

Dyrektor Instytutu

dr hab. inż. Jerzy Krawczyk
prof. IMG-PAN

Profesor nadzwyczajny

Zastępca Dyrektora Instytutu

dr inż. Przemysław Skotniczny

Specjalista

Kierownik Pracowni

Kierownik ds. jakości LWWPP

dr inż. Andrzej Krach

Specjalista

Kierownik Laboratorium Wzorującego Wentylacyjne Przyrządy Pomiarowe

dr inż. Janusz Kruczkowski

Specjalista

Kierownik Laboratorium Systemów Pomiarowych

dr Teresa Pałka

Specjalista