Seminarium 07.03.2019

labelSeminaria

ZAPROSZENIE

 na

seminarium:

"Nowe metody pomiarowe w badaniach deformacji budowli i gruntu na terenach niestabilnych geologicznie"

w dniu 07.03.2019

mgr inż. Elżbieta Włosińska

Instytut Mechaniki Górotworu PAN

 

Seminaria odbywają się o godz. 1215, w dużej sali seminaryjnej, I piętro
w Instytucie Mechaniki Górotworu Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul. Reymonta 27

 

Organizator

Dr hab. Marek Gawor, prof. IMG PAN