Archives of Mining Sciences

Archives of Mining Sciences jest kwartalnikiem współwydawanym przez Instytut Mechaniki Górotworu Polskiej Akademii Nauk i Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk.

Szczegółowe informacje dotyczące czasopisma i publikacji dostępne są na stronie internetowej Archives of Mining Sciences