Biblioteka IMG PAN

Biblioteka IMG PAN gromadzi książki, czasopisma i prace naukowe pracowników, bezpośrednio związane z tematyką działalności Instytutu.

Kontakt z Biblioteką IMG PAN:

mgr Katarzyna Długosz
Tel.: +48 12 637 62 00 wew. 35
dlugosz@imgpan.pl

Wymienione na stronie internetowej czasopisma i monografie można zakupić w Bibliotece IMG PAN (po wcześniejszym kontakcie).