31.01.2022

Zaproszenie na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr inż. Katarzyny Kozieł

Szanowni Państwo, W imieniu dr hab. inż. Jerzego Krawczyka, prof. IMG PAN, przewodniczącego Komisji Doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr inż. Katarzyny Kozieł oraz Dyrekcji Instytutu ...

11.01.2022

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

O G Ł O S Z E N I E Uprzejmie zawiadamiamy, że publiczna obrona rozprawy doktorskiej: Analiza parametrów układu skała-gaz w aspekcie możliwości predykcji zjawisk gazogeodynamicznych w ...

17.04.2019

Informacja o wyborze Dyrektora IMG PAN

W wyniku konkursu, Prezes PAN z dniem 1 kwietnia 2019 r. powierzył Panu dr inż. Przemysławowi Skotnicznemu funkcję Dyrektora Instytutu Mechaniki Górotworu PAN na okres czteroletniej kadencji do ...

12.02.2019

Konkurs na stanowisko adiunkta w Pracowni Mikromerytyki 13.02.2019

Konkurs na stanowisko adiunkta w Pracowni MikromerytykiINSTYTUCJA: Instytut Mechaniki Górotworu Polskiej Akademii NaukMIASTO: KrakówSTANOWISKO: Adiunkt w Pracowni ...

18.12.2018

PZU/12/2018 Informacja o udzieleniu zamówienia

Dotyczy postępowania prowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, na dostawę materiałów elektronicznych oznaczenie sprawy: ...

18.12.2018

PZU/11/2018 Informacja o udzieleniu zamówienia

Dotyczy postępowania prowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, na dostawę materiałów elektronicznych oznaczenie sprawy: ...

18.12.2018

PZU/10/2018 Informacja o udzieleniu zamówienia

Dotyczy postępowania prowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, na dostawę kamery z wyposażeniem (pilotem i konwerterem makro) ...

18.12.2018

PZU/09/2018 Informacja o udzieleniu zamówienia

Dotyczy postępowania prowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, na dostawę oscyloskopu cyfrowego. Oznaczenie sprawy: ...

30.11.2018

PZU/08/2018 Informacja o udzieleniu zamówienia

Dotyczy postępowania prowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, na dostawę stacji meteorologicznej oznaczenie sprawy: ...

22.11.2018

Obrona pracy doktorskiej – Marta Skiba

Temat rozprawy: Badanie właściwości strukturalnych i petrograficznych węgla w aspekcie zagrożenia metanowego przy wykorzystaniu metod analizy obrazu i sztucznych sieci neuronowychDoktorant: ...

21.11.2018

Zaproszenie do składania ofert na dostawę stacji meteorologicznej

Oznaczenie sprawy: PZU/08/2018Data zamieszczenia: 21.11.2018Przedmiotem zamówienia jest dostawa stacji meteorologicznej, zgodnie ze specyfikacją przedstawiona w opisie przedmiotu zamówienia.

19.11.2018

Konkurs na stanowiska w IMG PAN 19.11.2018

Instytut Mechaniki Górotworu PAN zaprasza do składania aplikacji na stanowiska:Stanowisko adiunkta w Pracowni Mikromerytyki. Stanowisko asystenta w Pracowni Mikromerytyki. Stanowisko ...

30.10.2018

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług hotelarskich w zakresie konferencji pt. X SZKOŁA AEROLOGII GÓRNICZEJ organizowanej przez IMG-PAN

Oznaczenie sprawy: PZU/04/01/2018Data zamieszczenia: 30.10.2018Informacja o udzieleniu zamówienia: Instytut Mechaniki Górotworu Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, uprzejmie informuje że ...

Skip to content