19.11.2020

Oferta pracy – specjalista do spraw kadr i płac

Instytut Mechaniki Górotworu PAN poszukuje pracownika na stanowisko: Specjalista do spraw kadr i płac, wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zapoznanie się z ofertą.Specjalista do spraw ...

19.11.2020

Oferta pracy – samodzielna księgowa

Instytut Mechaniki Górotworu PAN poszukuje pracownika na stanowisko: Samodzielna Księgowa, wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zapoznanie się z ofertą.Samodzielna księgowaZadania na ...

29.09.2020

PN/06/2020 Ogłoszenie o zamówieniu rozbudowę analizatora Micromeritics ASAP 2020 C,MP o moduł sorpcji par i rozpuszczalników

Oznaczenie sprawy: PN/06/2020.Data zamieszczenia: 29.09.2020.Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 ...

17.09.2020

PZU/02/2020 Ogłoszenie o wyborze oferty

Oznaczenie sprawy: PZU/02/2020. Data zamieszczenia: 17.09.2020.Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo ...

17.09.2020

PN/05/2020 Ogłoszenie o wyborze oferty

Oznaczenie sprawy: PN/05/2020 Data zamieszczenia: 17.09.2020Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia ...

14.09.2020

PN/05/2020 Informacja z otwarcia ofert

Oznaczenie sprawy: PN/05/2020 Data zamieszczenia: 14.09.2020Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia ...

09.09.2020

PZU/02/2020 Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie robót budowlanych

Oznaczenie sprawy: PZU/02/2020. Data zamieszczenia: 09.09.2020.Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo ...

03.09.2020

PN/05/2020 Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę przepływomierza ultradźwiękowego z akcesoriami

Oznaczenie sprawy: PN/05/2020. Data zamieszczenia: 03.09.2020.Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 ...

20.08.2020

PN/03/2020 Ogłoszenie o wyborze oferty w części 1. i unieważnieniu części 2.

Oznaczenie sprawy: PN/03/2020 Data zamieszczenia: 20.08.2020Dotyczy: postępowania przetargowego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej ...

18.08.2020

PN/03/2020 Informacja z otwarcia ofert

Oznaczenie sprawy: PN/03/2020 Data zamieszczenia: 18.08.2020Dotyczy: postępowania przetargowego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej ...

14.08.2020

PN/04/2020 Ogłoszenie o wyborze oferty

Oznaczenie sprawy: PN/04/2020 Data zamieszczenia: 14.08.2020Dotyczy: postępowania przetargowego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej ...

07.08.2020

PN/03/2020 Zmiana treści załącznika 1 do SIWZ, zmiana terminu

Oznaczenie sprawy: PN/03/2020. Data zamieszczenia: 07.08.2020.Uprzejmie informujemy, że załącznik nr. 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na dostawę przyrządów pomiarowych został ...

03.08.2020

PN/04/2020 Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę sond do pomiaru poziomu wody wraz z wyposażeniem dodatkowym

Oznaczenie sprawy: PN/04/2020. Data zamieszczenia: 03.08.2020.Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na dostawę sond do pomiaru poziomu wody wraz z wyposażeniem ...

03.08.2020

PN/03/2020 Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę przyrządów pomiarowych

Oznaczenie sprawy: PN/03/2020. Data zamieszczenia: 03.08.2020.Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na dostawę przyrządów pomiarowych.Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone ...

27.07.2020

PN/02/2020 Ogłoszenie o wyborze oferty

Oznaczenie sprawy: PN/02/2020.Data zamieszczenia: 27.07.2020.Dotyczy: postępowania przetargowego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie ...

Skip to content