Staff

Anna Pajdak

PhD Eng.

Absolwentka Wydziału Inżynierii Środowiska i Biotechnologii Politechniki Częstochowskiej. Obroniła doktorat w dyscyplinie Technologia Chemiczna w tematyce modyfikowanych związków sodowych wykorzystywanych do oczyszczania gazów spalinowych. W pracowni zajmuje się badaniem aktywnego obszaru powierzchniowego i porowatości ciał stałych z wykorzystaniem sorpcji fizycznej CO2 i CH4.

Skip to content