Staff

Bartłomiej Głuch

PhD Eng.

Telephone: +48 12 637 62 00Internal telephone: 18

Absolwent Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Ukończył kierunek Górnictwo i Geologia w specjalności Technika Podziemnej Eksploatacji Złóż oraz uzyskał stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie Górnictwo i Geologia Inżynierska. W swojej pracy naukowej zajmuje się zagadnieniami z zakresu wentylacji kopalń i oceny warunków mikroklimatu.

Skip to content