Staff

Marta Skiba

PhD Eng.

Absolwentka Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej, Katedry Automatyki i Inżynierii Biomedycznej Akademii Górniczo-Hutniczej. W pracowni zajmuje się zastosowaniem stereologii, morfologii matematycznej i analizy obrazu do zagadnień związanych z petrografią i mechaniką skał.

Skip to content