Staff

Przemysław Skotniczny

Assoc. Prof.

Associate Professor

General Director

Telephone: +48 12 637 62 00Internal telephone: 36

Absolwent Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Akademii Górniczo-Hutniczej, Były kierownik Pracowni Wentylacji Kopalń w Instytucie Mechaniki Górotworu PAN. Od 2019 roku Dyrektor IMG PAN. Jest autorem i współautorem 50 prac naukowych, 40 niepublikowanych opracowań dla przemysłu oraz kilku programów komputerowych. W pracy zawodowej zajmuje się badaniami w zakresie turbulentnych przepływów płynów newtonowskich w przewodach zamkniętych z uwzględnieniem warstwy przyściennej, metrologią przepływów, metodami numerycznej mechaniki płynów oraz programowaniem. Specjalizuje się w badaniach szybkozmiennych procesów fizycznych, modelowaniu turbulencji przy pomocy komercyjnych programów CFD (Ansys Fluent). Laureat Nagrody im. W. Budryka za pracę "Rozwój strugi powietrza w dyfuzorze prostokątnym". Odznaczony brązowym i krzyżem zasługi, posiada stopień górniczy Dyrektor Górniczy I stopnia.

Skip to content