Staff

Teresa Pałka

PhD

Telephone: +48 12 637 62 00Internal telephone: 82

Absolwentka Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktor nauk górniczych. Zajmuje się komputerową symulacją procesów przewietrzania wyrobisk górniczych w stanach ustalonych i nieustalonych, wywołanych pożarem lub wyrzutem gazów, oraz algorytmami wyboru dróg ucieczkowych w sieciach wentylacyjnych zagrożonych gazami pożarowymi. Jest współtwórcą pakietu programów VentGraph, wspomagającego pracę inżynierów wentylacji kopalń, wdrożonego w wielu polskich i zagranicznych kopalniach.

Skip to content