Staff

Wacław Dziurzyński

Prof.

Absolwent Wydziału Górniczego AGH. Uzyskał tytuł doktora nauk technicznych, a następnie doktora habilitowanego w dyscyplinie górnictwo. Od 2003 roku profesor nauk technicznych. W działalności naukowej koncentruje się na zagadnieniach aerologii górniczej, w szczególności na nieustalonych przepływach powietrza i gazów w kopalnianej sieci wentylacyjnej oraz metrologii parametrów charakteryzujących stan przewietrzania kopalń podziemnych. Autor 144 publikacji naukowych, referatów konferencyjnych i monografii, autor i współautor ponad 262 niepublikowanych ekspertyz dla przemysłu, sprawozdań oraz raportów z projektów badawczych i prac naukowo-badawczych, współautor 8 patentów. Laureat nagród im. H. Czeczota (2) i im. W. Budryka. Aktualny przewodniczący Komitetu Górnictwa Polskiej Akademii Nauk PAN. Członek Rady Dyrektorów Jednostek Naukowych PAN kadencji 2011–2014. W Instytucie Mechaniki Górotworu PAN pełnił funkcje zastępcy dyrektora i dyrektora. Odznaczony brązowym i złotym krzyżem zasługi, posiada stopień górniczy Generalny Dyrektor Górniczy I stopnia, wyróżniony odznaką "Zasłużony dla górnictwa RP" oraz honorową szpadą górniczą. Od roku 1995 członek, a w latach 2006-2011 przewodniczący Komisji ds. Zagrożeń Naturalnych w Podziemnych Zakładach Górniczych Wydobywających Węgiel Kamienny. Członek wielu Komisji Prezesa WUG do Badania Przyczyn i Okoliczności Katastrof Górniczych.

Skip to content