Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN, Tom 6, nr 1-2

 1. Kształtowanie się ciśnienia efektywnego w klasycznym, trójosiowym stanie naprężenia na podstawie wyników pękania i deformacji wybranych skał
  Jerzy Gustkiewicz, Andrzej Nowakowski, Janusz Nurkowski, Leszek Stanisławski, Zbigniew Lizak (PDF to download)
 2. Wybrane dyskretne elementy półprzewodnikowe jako czujniki temperatury cieczy pod wysokim ciśnieniem
  Janusz Nurkowski (PDF to download)
 3. Telemetryczny miernik strunowy TNS-1
  Adam Kanciruk (PDF to download)
 4. Numeryczne modelowanie współpracy budynku z podłożem w ujęciu przestrzennego i płaskiego opisu zagadnienia
  Lucyna Florkowska, Jan Walaszczyk (PDF to download)
 5. Wykorzystanie badań modelowych na ośrodku sypkim pionowo niejednorodnym do analizy kształtowania się przemieszczeń w brzeżnej części niecki osiadania
  Jerzy Cygan, Jan Leśniak, Jan Walaszczyk (PDF to download)
 6. Możliwość zastosowania wybranych wersji modelu Druckera-Pragera do opisu właściwości plastycznych soli kamiennej
  Jacek Sobczyk (PDF to download)
 7. Testy aparatury do pomiaru kinetyki uwalniania CO2 z próbek węgla kamiennego
  Juliusz Topolnicki, Mirosław Wierzbicki, Norbert Skoczylas (PDF to download)
 8. Opis powierzchni przełamów wybranych skał metodami morfologii matematycznej
  Mariusz Młynarczuk, Tadeusz Ratajczak, Jarosław Aksamit (PDF to download)
 9. Zastosowanie metod analizy obrazów do detekcji sieci szczelin śródkrystalicznych obserwowanych na mikroskopowych obrazach struktur skalnych
  Bogusław Obara, Mariusz Młynarczuk (PDF to download)
 10. Identyfikacja zagrożeń jako źródeł ryzyka w działalności górniczej
  Tadeusz Cyrul (PDF to download)

Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN, Tom 6, nr 3-4

 1. Weryfikacja modelu matematycznego wydzielania metanu w rejonie ściany z uwzględnieniem zmian ciśnienia atmosferycznego
  Wacław Dziurzyński, Andrzej Krach, Jerzy Krawczyk, Teresa Pałka (PDF to download)
 2. Badanie własności metrologicznych układu pomiarowego do wyznaczania gęstości powietrza
  Janusz Kruczkowski (PDF to download)
 3. Walidacja metod pomiarowych w procesie akredytacji laboratorium wzorcującego
  Andrzej Krach, Wiesław Chmiel (PDF to download)
 4. Laboratoryjne badanie rozpływu cieczy w rozgałęzieniu z krętym dopływem
  Władysław Cierniak, Katarzyna Mnich (PDF to download)
 5. Metoda pomiaru przepływu krwi w organizmie człowieka
  Katarzyna Mnich (PDF to download)
 6. Teoretyczne, aparaturowe i programowe ograniczenia pracy anemometru z falą cieplną
  Jan Kiełbasa (PDF to download)
 7. Struktura oprogramowania i możliwości metrologiczne sterowanego komputerowo wielokanałowego termoanemometrycznego systemu pomiarowego
  Marek Gawor, Katarzyna Socha (PDF to download)
 8. Eksperymentalna weryfikacja wielokanałowego termoanemometrycznego systemu pomiarowego jako anemometru z falą cieplną
  Jan Kiełbasa, Paweł Ligęza, Elżbieta Poleszczyk, Andrzej Rachalski (PDF to download)
 9. Konstrukcja specjalizowanych czujników termoanemometrycznych do systemu pomiarowego
  Józef Rysz (PDF to download)
 10. Koncepcja sondy do wielopunktowych pomiarów pól prędkości przepływu i jej badania modelowe
  Paweł Ligęza, Elżbieta Poleszczyk (PDF to download)
 11. Charakterystyki metrologiczne cienkowarstwowych sensorów platynowych w zastosowaniu do wielopunktowych pomiarów pola prędkości przepływu
  Paweł Ligęza, Elżbieta Poleszczyk (PDF to download)
 12. Modelowanie numeryczne transportu substancji aktywnych z uwzględnieniem sorpcji i reakcji chemicznych w oparciu o równania różniczkowe adwekcji i kinetyki procesów
  Mariusz R. Sławomirski (PDF to download)
 13. Zastosowanie profilometrii do określania pola przekroju poprzecznego wyrobisk kopalnianych
  Wacław Trutwin (PDF to download)
 14. Zasada działania profilometru laserowego służącego do pomiaru pola przekroju poprzecznego wyrobisk kopalnianych
  Andrzej Krach, Wacław Trutwin (PDF to download)
 15. Adaptacja aparatury w wykonaniu normalnym do pracy w warunkach zagrożeń wybuchem
  Andrzej Michalunio (PDF to download)
 16. Oprogramowanie sterujące Laboratoryjnym Profilometrem Laserowym
  Mariusz Młynarczuk (PDF to download)
Skip to content