Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN, Tom 7, nr 1-2

 1. O dokładności wyznaczania pola powierzchni przekroju poprzecznego profilometrem biegunowym
  Wacław Trutwin (PDF to download)
 2. Górniczy Profilometr Laserowy GPL-1
  Andrzej Krach, Wacław Trutwin (PDF to download)
 3. Profilometria optyczna
  Marek Gawor (PDF to download)
 4. Zintegrowana sonda do wielopunktowych, współczasowych pomiarów pól temperatury i prędkości przepływu gazu
  Paweł Ligęza, Elżbieta Poleszczyk (PDF to download)
 5. Badania właściwości metrologicznych zintegrowanych głowic do wielopunktowych pomiarów pól prędkości i temperatury przepływu gazu
  Paweł Ligęza, Elżbieta Poleszczyk (PDF to download)
 6. Przenośny system akwizycji danych pomiarowych na bazie modułu NI USB-6009
  Paweł Jamróz, Paweł Ligęza (PDF to download)
 7. Zastosowanie algorytmów genetycznych w optymalizacji zmodyfikowanej metody wyznaczania składowych wektora prędkości
  Paweł Ligęza, Katarzyna Socha (PDF to download)
 8. Zastosowanie algorytmu z wykładniczym zapominaniem do korekcji dynamicznej metodą "w ciemno"
  Paweł Jamróz, Andrzej Skalski (PDF to download)
 9. Anemometr z sinusoidalną modulacją współczynnika nagrzania i jego praca w adaptacyjnym systemie komputerowym
  Jan Kiełbasa (PDF to download)
 10. Badania asymetrii rozkładu napięć na dzielonym włóknie termoanemometru w zależności od prędkości przepływu
  Jan Kiełbasa, Elżbieta Poleszczyk (PDF to download)
 11. Implementacja i badania parametrów metrologicznych różnicowego anemometru z falą cieplną w adaptacyjnym komputerowym systemie termoanemometrycznym
  Marek Gawor, Andrzej Rachalski (PDF to download)
 12. Walidacja modelu matematycznego przewietrzania kopalni stosowanego w programie VenMet z wykorzystaniem bazy danych pomiarowych wybranego rejonu wentylacyjnego KWK
  Wacław Dziurzyński, Andrzej Krach, Jerzy Krawczyk, Teresa Pałka (PDF to download)
 13. Badania wpływu zaburzeń profilu prędkości powietrza na pomiary anemometrami stacjonarnymi różnych typów
  Janusz Kruczkowski, Wiesław Chmiel (PDF to download)
 14. Stanowisko do badań zmiennych rozpływów w węźle
  Władysław Cierniak, Katarzyna Mnich, Jerzy Gorgoń (PDF to download)
 15. Modelowanie trójwymiarowego przepływu powietrza wokół zwałowiska odpadów pogórniczych
  Przemysław Skotniczny (PDF to download)

Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN, Tom 7, nr 3-4

 1. Błędy w pomiarach odkształceń wykonywanych w komorze ciśnienia czujnikiem indukcyjnym
  Janusz Nurkowski (PDF to download)
 2. Opracowanie i konstrukcja nowych przetworników strunowych do pomiarów przemieszczeń gruntu, odkształceń obiektów budowlanych i betonu
  Adam Kanciruk, Leszek Stanisławski (PDF to download)
 3. Różne sposoby kształtowania się ciśnienia efektywnego w skale znajdującej się na granicy wytrzymałości
  Andrzej Nowakowski (PDF to download)
 4. Badania kinetyki uwalniania metanu z próbek węglowych pochodzących z wybranych miejsc w pokładzie 409/3 w kopalni "Zofiówka"
  Juliusz Topolnicki, Mirosław Wierzbicki, Norbert Skoczylas, Jacek Sobczyk (PDF to download)
 5. Badania in situ szczelinowości i chropowatości ścian skalnych przy wykorzystaniu analizy obrazu i profilometrii laserowej
  Mariusz Młynarczuk, Teresa Ratajczak, Jarosław Aksamit (PDF to download)
 6. Numeryczna symulacja rozpływu płynu w węźle
  Jerzy Cygan (PDF do pobrania)
 7. Modelowanie konwergencji w modularnej strukturze wielopoziomowej kopalni soli
  Grzegorz Kortas, Agnieszka Maj (PDF to download)
 8. Numeryczne modelowanie wpływu eksploatacji na powierzchnię ze szczególnym uwzględnieniem uwarstwienia górotworu
  Krzysztof Tajduś, Jan Walaszczyk (PDF to download)
 9. Modelowanie numeryczne w prognozowaniu i zapobieganiu szkodom górniczym w budynkach
  Lucyna Florkowska, Jan Walaszczyk (PDF to download)
 10. Wykorzystanie badań modelowych na ośrodku sypkim pionowo niejednorodnym do analizy kształtowania się przemieszczeń w brzeżnej części niecki osiadania
  Jan Walaszczyk, Jan Leśniak, Jerzy Cygan (PDF to download)
 11. Modelowanie matematyczne roztwarzania substancji aktywnych zawartych w podziemnym składowisku odpadów z uwzględnieniem dyfuzji i kinetyki reakcji chemicznych
  Mariusz R. Sławomirski (PDF to download)
 12. Ocena zagrożeń naturalnych w kopalni a decyzje w warunkach ryzyka
  Tadeusz Cyrul (PDF to download)
Skip to content