Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN, Tom 8, nr 1-4

 1. Regulacja adaptacyjna w anemometrze stałotemperaturowym
  Paweł Ligęza (PDF to download)
 2. Kształtowanie pasma przenoszenia anemometru stałopasmowego
  Paweł Ligęza (PDF to download)
 3. Laboratoryjny system do badania charakterystyk kątowych czujników anemometrycznych
  Paweł Jamróz, Paweł Ligęza (PDF to download)
 4. Termoanemometryczne pomiary przepływów dwuwymiarowych z uwzględnieniem zwrotu
  Katarzyna Socha, Paweł Ligęza (PDF to download)
 5. Badania asymetrii rozkładu rezystancji włókna termoanemometru w aspekcie możliwości określenia zwrotu wektora prędkości przepływu
  Jan Kiełbasa, Elżbieta Poleszczyk (PDF to download)
 6. Analiza konfiguracji przestrzennej układu nadajnik-detektor w anemometrze z oddziaływaniem cieplnym
  Andrzej Rachalski (PDF to download)
 7. Wybrane algorytmy sterowania eksperymentalnymi badaniami termoanemometrycznymi
  Marek Gawor (PDF to download)
 8. Błędy temperaturowe indukcyjnego przetwornika odkształcenie-częstotliwość pracującego w oscylatorze z silnie tłumionym obwodem rezonansowym
  Janusz Nurkowski (PDF to download)
 9. Urządzenie do pomiaru wielkości mechanicznych i temperatury przy pomocy przetworników strunowych
  Adam Kanciruk (PDF to download)
 10. Budowa stanowiska pomiarowego do badania zmiennych rozpływów w rozgałęzieniach
  Władysław Cierniak, Jerzy Gorgoń, Katarzyna Mnich (PDF to download)
 11. Analiza danych pomiarowych uzyskanych z anemometrycznych czujników stacjonarnych i przenośnych
  Janusz Kruczkowski (PDF to download)
 12. Numeryczne wyznaczenie rozkładów ciśnień i prędkości powietrza w zwałowisku górniczym i jego otoczeniu dla założonej porowatości
  Przemysław Skotniczny (PDF to download)
 13. Symulacja numeryczna roztwarzania substancji podczas filtracji płynu w ośrodkach porowatych
  Mariusz R. Sławomirski (PDF to download)
 14. Metodyka analizy numerycznej współdziałania budynku z podłożem deformującym się wskutek eksploatacji podziemnej
  Lucyna Florkowska, Jerzy Cygan, Jan Leśniak, Krzysztof Tajduś, Jan Walaszczyk (PDF to download)
 15. Analiza czynników racjonalizujących transfer ryzyka w podziemnym zakładzie górniczym
  Tadeusz Cyrul (PDF to download)
 16. Zastosowanie metody analizy obrazu i profilometrii laserowej do ilościowej oceny niedociągłości wstępujących w skałach analizowanych w skali mikro i makro
  Mariusz Młynarczuk, Teresa Ratajczak, Jarosław Aksamit (PDF to download)
 17. Węgiel odmieniony strukturalnie w rejonie wyrzutu w chodniku transportowym D-6 w pokładzie "Zofiówka" - pomiary stereologiczne
  Mirosław Wierzbicki, Mariusz Młynarczuk (PDF to download)
 18. Analiza niektórych zjawisk zachodzących w trakcie nieustalonego transportu gazu sorbującego poprzez ośrodek węglowy
  Juliusz Topolnicki, Norbert Skoczylas, Jacek Sobczyk, Mirosław Wierzbicki (PDF to download)
 19. Różne postacie równania ciśnienia efektywnego uzyskane podczas badań laboratoryjnych piaskowca "Tumlin"
  Andrzej Nowakowski, Zbigniew Lizak (PDF to download)
Skip to content