Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN, Tom 9, nr 1-4

 1. Walidacja komputerowego programu symulacji wentylacji VentMet dla rejonu ściany, z uwzględnieniem zmiennych w czasie źródeł metanu, związanych z cykliczną pracą kombajnu
  Wacław Dziurzyński, Andrzej Krach, Teresa Pałka, Stanisław Wasilewski (PDF to download)
 2. Numeryczna symulacja rozkładów temperatur i stężenia gazów pożarowych w zwałowisku odpadów pogórniczych
  Przemysław Skotniczny (PDF to download)
 3. Właściwości cylindrycznych sensorów platynowo-ceramicznych w aspekcie konstrukcji sondy do wyznaczania wektora prędkości przepływu powietrza w wyrobisku górniczym
  Paweł Ligęza, Elżbieta Poleszczyk (PDF to download)
 4. Hybrydowy termoanemometryczny system pomiaru składowych wektora prędkości przepływu powietrza w wyrobisku górniczym
  Paweł Ligęza, Elżbieta Poleszczyk (PDF to download)
 5. Badanie możliwości wykrywania zwrotu wektora prędkości przepływu za pomocą sondy dwuwłóknowej
  Katarzyna Socha, Paweł Ligęza (PDF to download)
 6. Metoda pomiaru składowych i zwrotu wektora prędkości w przepływach płaskich
  Katarzyna Socha, Paweł Ligęza (PDF to download)
 7. Analiza anemometru falowego ze skośnym ustawieniem układu nadajnik-detektor
  Andrzej Rachalski (PDF to download)
 8. Wyznaczanie trójwymiarowego pola prędkości
  Władysław Cierniak (PDF to download)
 9. Różne postacie równania ciśnienia efektywnego uzyskane podczas badań laboratoryjnych piaskowca "Tumlin" (cz. II)
  Andrzej Nowakowski (PDF to download)
 10. Uniwersalny strunowy moduł pomiarowy i jego oprogramowanie
  Adam Kanciruk (PDF to download)
 11. Skompensowany termicznie, bezrdzeniowy indukcyjny czujnik przemieszczania w równoległym układzie mechanicznym
  Janusz Nurkowski (PDF to download)
 12. Nowe metody i narzędzia dla badań zjawiska nagłego wyrzutu węgla i gazu
  Barbara Dutka, Mateusz Kudasik, Mirosław Wierzbicki (PDF to download)
 13. Program do kompleksowego przetwarzania i analizy danych z eksperymentów filtracyjnych i wyrzutowych prowadzonych na stanowisku rury wyrzutowej
  Jacek Sobczyk, Juliusz Topolnicki (PDF to download)
 14. Wykorzystanie metody morfologii matematycznej oraz rozpoznawania obrazów do opisu geometrii powierzchni przełamów skalnych
  Mateusz Młynarczuk, Teresa Ratajczak, Jarosław Aksamit (PDF to download)
 15. Modelowanie numeryczne wpływu eksploatacji podziemnej na powierzchnię terenu w górotworze uwarstwionym
  Krzysztof Tajduś, Jan Walaszczyk (PDF to download)
 16. Analiza roztwarzania substancji aktywnych z uwzględnieniem efektów dyfuzyjnych okołoziarnowej warstwy granicznej
  Mariusz R. Sławomirski (PDF to download)
 17. Wpływ podziemnej eksploatacji górniczej na grupę budynków. Modelowanie fizyczne i numeryczne 2D
  Jerzy Cygan, Lucyna Florkowska, Jan Leśniak, Jan Walaszczyk (PDF to download)
Skip to content