Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN, Tom 10, nr 1-4

 1. Zależność wartości współczynnika Biota od rodzaju medium porowego
  Barbara Dutka, Zbigniew Lizak, Andrzej Nowakowski, Janusz Nurkowski, Mirosław Wierzbicki (PDF to download)
 2. Możliwości opracowanej w IMG PAN metodyki modelowania numerycznego w zakresie oceny stanu obiektu budowlanego poddanego oddziaływaniu eksploatacji górniczej
  Lucyna Florkowska, Jerzy Cygan, Krzysztof Tajduś, Jan Walaszczyk (PDF to download)
 3. Uniwersalny strunowy system pomiarowy
  Adam Kanciruk (PDF to download)
 4. Błąd pomiaru odkształcenia czujnikiem indukcyjnym spowodowany pojemnością przełącznika w metodzie porównawczej
  Janusz Nurkowski (PDF to download)
 5. Zintegrowanie metod pomiarowych opartych na algorytmach morfologii matematycznej oraz na profilometrii laserowej w celu wyznaczenia korelacji pomiędzy parametrami strukturalno-teksturalnymi skał a geometrią ich przełamów rozdzielczych
  Mariusz Młynarczuk (PDF to download)
 6. Aparatura pomiarowa do badań filtracji gazów przez brykiety węglowe w warunkach trójosiowego obciążenia
  Juliusz Topolnicki, Mateusz Kudasik (PDF to download)
 7. Porównanie wybranych parametrów określających warunki inicjacyjne wyrzutów brykietów węglowych nasycanych azotem lub dwutlenkiem węgla
  Jacek Sobczyk (PDF to download)
 8. Walidacja programu VentZroby z wykorzystaniem wyników eksperymentu "in situ" i z zastosowaniem nowych algorytmów przygotowania danych wejściowych
  Wacław Dziurzyński, Andrzej Krach, Teresa Pałka, Stanisław Wasilewski (PDF to download)
 9. Model przepływu powietrza w ośrodku porowatym z uwzględnieniem wewnętrznych źródeł ciepła
  Przemysław Skotniczny (PDF to download)
 10. Badania czujników anemometrycznych wykorzystywanych w metodach pomiaru pola prędkości i strumienia objętości – wyznaczanie źródeł błędów, analiza niepewności
  Janusz Kruczkowski, Andrzej Krach, Jerzy Krawczyk (PDF to download)
 11. Uwagi o czynnikach efektywnego sterowania ryzykiem
  Tadeusz Cyrul (PDF to download)
 12. Modernizacja i rozwój stanowisk badawczych pod kątem opracowywanych nowych metod pomiaru wybranych parametrów środowiska – termoanemometr z potencjometryczną regulacją właściwości dynamicznych
  Paweł Jamróz, Paweł Ligęza (PDF to download)
 13. Aplikacja wspomagająca pomiary termoanemometryczne
  Katarzyna Socha, Paweł Ligęza (PDF to download)
 14. Pseudosymultaniczny pomiar prędkości i temperatury w przepływach nieustalonych
  Paweł Ligęza (PDF to download)
 15. Opis metody i stanowiska pomiarowego do badania przepływów pulsacyjnych w elastycznych przewodach
  Marek Gawor (PDF to download)
 16. Bezwzględna metoda pomiaru prędkości przepływu anemometrem z drgającym grzanym włóknem
  Jan Kiełbasa (PDF to download)
 17. Modelowanie przepływu w ośrodku porowatym z nieliniowym prawem filtracji
  Mariusz R. Sławomirski (PDF to download)
 18. Metoda oszacowania objętości pustek w zrobach otamowanego pola pożarowego na postawie pomiarów ciśnienia
  Wacław Trutwin (PDF to download)
Skip to content