Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN, Tom 11, nr 1-4

 1. Stanowisko do badania próbek węgli i skał w atmosferze gazów, pod ciśnieniem
  Andrzej Nowakowski, Juliusz Topolnicki, Janusz Nurkowski, Mirosław Wierzbicki, Jacek Sobczyk, Zbigniew Lizak (PDF to download)
 2. Komora do badań wpływu obciążeń mechanicznych na właściwości sorbentu
  Barbara Dutka, Mateusz Kudasik, Juliusz Topolnicki, Mirosław Wierzbicki (PDF to download)
 3. Oddziaływanie eksploatacji górniczej na powierzchnię i zabudowę miejską na przykładzie południowej części OG Wirek I
  Lucyna Florkowska, Agnieszka Maj, Jan Walaszczyk, Jerzy Cygan (PDF to download)
 4. Eksploatacja częściowa na dużych głębokościach ze szczególnym uwzględnieniem ochrony powierzchni oraz stabilności filarów
  Anton Sroka, Krzysztof Tajduś (PDF to download)
 5. Zastosowanie nowoczesnych metod analizy obrazu do ilościowego opisu spękań widocznych na odsłonięciach skalnych
  Mariusz Młynarczuk, Katarzyna Godyń, Jarosław Aksamit (PDF to download)
 6. Analiza struktury węgla oraz skał oparta na wyniku ilościowych badań mikroskopowych ze szczególnym uwzględnieniem metod fluorescencyjnych
  Katarzyna Godyń, Mariusz Młynarczuk, Mirosław Wierzbicki (PDF to download)
 7. Nowe przetworniki strunowe i ich zastosowanie
  Adam Kanciruk (PDF to download)
 8. Walidacja procedur programu VentZroby z wykorzystaniem systemu monitoringu stanu atmosfery kopalni
  Wacław Dziurzyński, Andrzej Krach, Teresa Pałka, Stanisław Wasilewski (PDF to download)
 9. Prezentacja wybranych trójwymiarowych modeli numerycznych migracji metanu w rejonie ściany przydatnych do weryfikacji programu VentZroby
  Jerzy Krawczyk (PDF to download)
 10. Eksperymentalna weryfikacja zjawiska wymiany masy i energii w medium porowatym
  Przemysław Skotniczny, Władysław Cierniak, Jerzy Gorgoń, Robert Nowak (PDF to download)
 11. Dynamika pomiaru temperatury termoparą
  Władysław Cierniak (PDF to download)
 12. Badanie przepływu powietrza "in situ" w wyrobiskach górniczych, wyznaczenie kryterium przydatności przyrządów i metod
  Jerzy Krawczyk, Janusz Kruczkowski (PDF to download)
 13. Stan atmosfery w otamowanym polu pożarowym w świetle stosowanych metod pobierania próbek gazowych
  Wacław Trutwin (PDF to download)
 14. Stanowisko do pomiaru odkształceń elastycznych przewodów oraz ciśnienia przy różnych warunkach brzegowo-początkowych
  Władysław Cierniak, Marek Gawor, Jerzy Gorgoń, Katarzyna Mnich-Medoń, Marta Tichoruk (PDF to download)
 15. Eksperymentalne badanie odkształceń elastycznych przewodów metodą cyfrowej anemometrii obrazowej
  Władysław Cierniak, Marek Gawor, Jerzy Gorgoń, Katarzyna Mnich-Medoń, Marta Tichoruk (PDF to download)
 16. Zastosowanie sieci neuronowej do wyznaczania wektora prędkości i przepływu gazu
  Katarzyna Socha, Paweł Ligęza, Elżbieta Poleszczyk (PDF to download)
 17. Wyznaczanie współczynnika przyjmowania ciepła metodą termoanemometryczną
  Paweł Jamróz, Jan Kiełbasa (PDF to download)
 18. System wzorcowania pomiaru prędkości z zastosowaniem algorytmu analizy wymuszeń złożonych
  Andrzej Rachalski (PDF to download)
 19. Analiza przepływów laminarnych w ośrodkach szczelinowych z uwzględnieniem efektów na styku szczelin
  Mariusz R. Sławomirski (PDF to download)
Skip to content