Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN, Tom 12, nr 1-4

 1. Porównanie wybranych właściwości fizycznych brykietu węglowego w stanie powietrznie-suchym w atmosferze CO2
  Andrzej Nowakowski, Juliusz Topolnicki, Janusz Nurkowski, Zbigniew Lizak (PDF to download)
 2. Indukcyjny czujnik odkształceń wykonany z miedzi w zmodyfikowanym obwodzie rezonansowym
  Janusz Nurkowski (PDF to download)
 3. Masowy przepływomierz kapilarny do badań kinetyki uwalniania zasorbowanego gazu
  Mateusz Kudasik, Juliusz Topolnicki (PDF to download)
 4. Obserwacja zmian pojemności sorpcyjnej i efektu pęcznienia ziarnistej próbki węgla kamiennego wymuszonych zmianami ciśnienia okólnego
  Barbara Dutka, Juliusz Topolnicki (PDF to download)
 5. Wybrane sposoby określania efektywnego współczynnika dyfuzji na podstawie przebiegów kinetyki nasycania/uwalniania gazu z próbki węglowej
  Mirosław Wierzbicki, Norbert Skoczylas (PDF to download)
 6. Opis stopnia deformacji struktury skalnej przy wykorzystaniu metod stereologii i analizy obrazu
  Katarzyna Godyń, Mariusz Młynarczuk, Jarosław Aksamit (PDF to download)
 7. Analiza oddziaływania eksploatacji podziemnej na budynek kościoła pw. św. Wawrzyńca i Antoniego w Wirku (Ruda Śląska)
  Lucyna Florkowska, Agnieszka Maj, Jerzy Cygan, Jan Walaszczyk (PDF to download)
 8. Przemieszczenia poziome powierzchni terenu wywołane podziemną eksploatacją górniczą – teoria i praktyka
  Krzysztof Tajduś, Anton Sroka, Rafał Misa (PDF to download)
 9. Strunowy system pomiarowy do badań odkształceń posadzki hangaru lotniczego
  Adam Kanciruk (PDF to download)
 10. Weryfikacja procedur programu VentZroby w oparciu o numeryczną mechanikę płynów
  Wacław Dziurzyński, Jerzy Krawczyk, Teresa Pałka (PDF to download)
 11. Rozwój metody prognozowania stanu atmosfery kopalni z wykorzystaniem symulacji numerycznej oraz danych z systemu monitoringu
  Wacław Dziurzyński, Stanisław Wasilewski, Andrzej Krach, Teresa Pałka (PDF to download)
 12. Efektywne metody wychładzania zwałowiska pogórniczego – symulacja komputerowa – Badania eksperymentalne wymiany masy i energii w ośrodku porowatym
  Przemysław Skotniczny, Jerzy Gorgoń, Stanisław Millak, Robert Nowak (PDF to download)
 13. Pomiary strumienia objętości przepływu w aspekcie dynamiki anemometrycznych czujników pomiarowych
  Jakub Janus, Jerzy Krawczyk, Janusz Kruczkowski (PDF to download)
 14. Termoanemometr z możliwością wyznaczania wektora prędkości w płaszczyźnie
  Władysław Cierniak, Tadeusz Bacia (PDF to download)
 15. Dynamika pomiaru temperatury termoparą
  Władysław Cierniak (PDF to download)
 16. Zwiększenie zdolności pomiarowych Laboratorium Wzorcującego Wentylacyjne Przyrządy Pomiarowe
  Władysław Cierniak, Andrzej Krach, Robert Nowak (PDF to download)
 17. Zaawansowane narzędzia metrologiczne w pomiarach wybranych parametrów środowiska. Optymalizowany dynamicznie termoanemometryczny system pomiarowy
  Paweł Jamróz, Paweł Ligęza, Katarzyna Socha (PDF to download)
 18. Metody analizy sygnału anemometru z drgającym grzanym włóknem
  Konrad Papierz, Jan Kiełbasa (PDF to download)
 19. Zastosowanie złożonych wymuszeń fali temperaturowej w absolutnej metodzie pomiaru prędkości przepływu gazów
  Jan Kiełbasa, Elżbieta Poleszczyk, Andrzej Rachalski (PDF to download)
 20. Pomiary fal ciśnienia oraz odkształceń w prostej sieci przewodów elastycznych
  Marek Gawor, Jerzy Gorgoń, Katarzyna Mnich-Medoń, Jacek Sobczyk, Marta Tichoruk (PDF to download)
 21. Badania modelowe efektów reodynamicznych w rozgałęzieniach przewodów wzorowanych na układach biologicznych (problem stenozy)
  Mariusz R. Sławomirski (PDF to download)
 22. Uwagi na temat stosowania gazów obojętnych (azotu, dwutlenku węgla) do gaszenia pożaru w otamowanym polu rejonu wydobywczego
  Wacław Trutwin (PDF to download)
Skip to content