Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN, Tom 16, nr 1-2

 1. Wyznaczanie dróg ucieczkowych w razie pożaru w kopalni podziemnej – nowe możliwości systemu VentGraph
  Wacław Dziurzyński, Teresa Pałka (PDF to download)
 2. Sposób wielopunktowego sprawdzania anemometrów skrzydełkowych w rzeczywistych warunkach ich pracy
  Przemysław Skotniczny, Paweł Jamróz (PDF to download)
 3. Weryfikacja numeryczna modelu propagacji fal cieplnych w płynącym gazie
  Maciej Bujalski, Andrzej Rachalski (PDF to download)
 4. Wyznaczanie parametrów a i b oraz n(v) w równaniu opisującym pracę anemometru stałorezystancyjnego
  Jan Kiełbasa (PDF to download)
 5. Rozkład temperatury wokół odcinkowego nadajnika ciepła
  Marek Gawor (PDF to download)
 6. Kilka uwag dotyczących laboratoryjnego wyznaczania wytrzymałości skał na ściskanie w świetle obowiązujących norm i zaleceń
  Andrzej Nowakowski (PDF to download)
 7. Przemieszczenia i naprężenia w otoczeniu kopalni Wapno w trakcie eksploatacji i po jej zatopieniu
  Agnieszka Maj, Grzegorz Kortas (PDF to download)
 8. Zastosowanie silnika krokowego do napędu prasy uniwersalnej
  Adam Kanciruk (PDF to download)
 9. Adaptacja indukcyjnego czujnika odkształceń do pomiarów w temperaturze do 200°C
  Janusz Nurkowski (PDF to download)
 10. Sposób wyznaczania wartości efektywnego współczynnika dyfuzji w niepełnym czasie pomiaru sorpcji
  Mirosław Wierzbicki (PDF to download)
 11. Wykorzystanie metod przetwarzania obrazów do opisu geometrii ziarn węgla w różnych klasach ziarnowych
  Marta Skiba, Mariusz Młynarczuk (PDF to download)
 12. Powtarzalność wyznaczania izoterm sorpcji gazu na różnych aparaturach badawczych przy wielokrotnych cyklach pomiaru
  Mateusz Kudasik, Norbert Skoczylas (PDF to download)

Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN, Tom 16, nr 3-4

 1. Ocena przydatności danych zbieranych przez czujniki systemu gazometrycznego dla celów modelowania numerycznego przepływu powietrza w kopalnianej sieci wentylacyjnej
  Stanisław Wasilewski, Jerzy Krawczyk, Jakub Janus (PDF to download)
 2. Przykład oceny wpływu przenośnika taśmowego na pole prędkości w chodniku kopalnianym
  Jerzy Krawczyk, Jakub Janus (PDF to download)
 3. Analiza wpływu właściwości dynamicznych przyrządów pomiarowych na dokładność pomiarów wybranych parametrów środowiska
  Paweł Jamróz, Katarzyna Socha, Paweł Ligęza, Elżbieta Poleszczyk, Przemysław Skotniczny, Maciej Bujalski (PDF to download)
 4. Analiza pola prędkości wokół anemometru skrzydełkowego
  Maciej Bujalski, Marek Gawor, Jacek Sobczyk (PDF to download)
 5. Stanowisko laboratoryjne z modułem liniowym o napędzie serwokrokowym do badania metod pomiaru prędkości przepływu powietrza
  Maciej Bujalski (PDF to download)
 6. Struktura i model matematyczny cyfrowej metody generacji fali temperaturowej w przepływach
  Paweł Ligęza (PDF to download)
 7. Numeryczne wyznaczanie pola temperatury i weryfikacja eksperymentalna w zastosowaniu do anemometru z falą cieplną
  Maciej Bujalski, Dominik Kęsek, Jan Kiełbasa, Andrzej Rachalski (PDF to download)
 8. Nowe rozwiązania konstrukcyjne tensometrów strunowych
  Adam Kanciruk (PDF to download)
 9. Wpływ obecności płynu porowego na niektóre właściwości fizyczne brykietu węglowego
  Andrzej Nowakowski, Janusz Nurkowski, Zbigniew Lizak (PDF to download)
 10. Efektywność rozdrabniania skał w kontekście oceny zawartego w nich gazu
  Mateusz Kudasik, Norbert Skoczylas, Tomasz Murzyn, Mirosław Wierzbicki (PDF to download)
 11. Porównanie powierzchni właściwej i rozmiaru porów węgla metodami sorpcyjnymi w różnych temperaturach
  Anna Pajdak, Norbert Skoczylas (PDF to download)
 12. Analiza deformacji powierzchni terenu związana z działalnością górniczą przy uwzględnieniu zmieniających się warunków brzegowych
  Anton Sroka, Krzysztof Tajduś, Rafał Misa (PDF to download)
Skip to content